fbpx

Safeloketten

Safeloket openen enkel op afspraak

U kunt een voor u persoonlijk kluisje huren. U kunt een kluisje alleen huren of samen met uw partner of bijvoorbeeld een familielid. U kan ook iemand machtigen zodat diegene toegang kan krijgen. De safeloketten bevinden zich een grote beveiligde kluisruimte. Dit is in een originele bankkluis, die uiteraard afsluitbaar is. Uw bezittingen zijn standaard verzekerd tot € 50.000,- (onder voordelen en voorwaarden van de veelgestelde vragen) met mogelijkheid tot verhoging. Op vaste dagen woensdag, donderdag en vrijdag tussen 10.00 en 12.00uur en 13.30 – 16.30uur kunt u zonder afspraak uw kluisje bezoeken.
Meer Informatie
Direct Klant Worden

Privacy verklaring

Stichting de Zeeuwsche Kluis, gevestigd aan Herengracht 7 4531 GM Terneuzen, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Adres: Herengracht 7 4531 GM Terneuzen
Telefoonnummer: 0115-694090
Website: http://www.dezeeuwschekluis.nl/ http://www.dezeeuwschekluis.be/

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting de Zeeuwsche Kluis verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik
maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt
u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op
deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij
verwerken
Stichting de Zeeuwsche Kluis verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij
persoonsgegevens verwerken
Stichting de Zeeuwsche Kluis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende
doelen:
Ter identificatie met als grondslag de wettelijke verplichting.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Zeeuwsche Kluis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om
de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting de Zeeuwsche Kluis deelt uw persoonsgegevens niet met derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting de Zeeuwche Kluis gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door Stichting de Zeeuwsche Kluis en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen
om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of
een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dezeeuwchekluis.nl/be. Om
er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een
kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken,
op uw verzoek. Stichting de Zeeuwsche Kluis wil u er tevens op wijzen dat u de
mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting de Zeeuwsche Kluis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de
indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dezeeuwchekluis.nl/be

Privacy verklaring

Stichting de Zeeuwsche Kluis, gevestigd aan Herengracht 7 4531 GM Terneuzen, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Adres: Herengracht 7 4531 GM Terneuzen
Telefoonnummer: 0115-694090
Website: http://www.dezeeuwschekluis.nl/ http://www.dezeeuwschekluis.be/

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting de Zeeuwsche Kluis verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik
maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt
u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op
deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij
verwerken
Stichting de Zeeuwsche Kluis verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij
persoonsgegevens verwerken
Stichting de Zeeuwsche Kluis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende
doelen:
Ter identificatie met als grondslag de wettelijke verplichting.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Zeeuwsche Kluis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om
de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting de Zeeuwsche Kluis deelt uw persoonsgegevens niet met derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting de Zeeuwche Kluis gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door Stichting de Zeeuwsche Kluis en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen
om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of
een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dezeeuwchekluis.nl/be. Om
er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een
kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken,
op uw verzoek. Stichting de Zeeuwsche Kluis wil u er tevens op wijzen dat u de
mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting de Zeeuwsche Kluis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de
indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dezeeuwchekluis.nl/be

Informatie aanvragen

Wilt u meer informatie over bewaarneming in onze zwaar beveiligde kluis of heeft u andere dringende vragen? Vraag een informatief gesprek aan of neem contact met ons op voor het stellen van een vraag.