Veelgestelde vragen

Alle vragen en antwoorden op de meest gestelde vragen, kunt u hieronder zien. Heeft u een andere vraag? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Wat zijn de voordelen en voorwaarden van het huren van een safeloket?

Door uw waardevolle eigendommen in een zwaar beveiligde kluis op te slaan, verminderd u het risico dat uw kostbaarheden door bijvoorbeeld een inbraak, overval of brand verloren gaan. Daarbij is de inhoud van uw safeloket standaard tot €50.000,- verzekerd, tegen uitstekende voorwaarden. U leest hierover meer in de Voorwaarden Huurovereenkomst Safeloket.

Kan ik meteen na ontvangst van de sleutels mijn safeloket bezoeken?

U ontvangt uw sleutels bij de eerste afspraak. Wij begeleiden u daarna naar uw safeloket, zodat u direct uw waardevolle eigendommen in uw safeloket kunt opbergen.

Kan ik samen met iemand anders een safeloket huren?

Ja, u kunt uw partner of een familielid aanwijzen als medehuurder. Uw medehuurder heeft net als u met de sleutels toegang tot het safeloket, ook als u er zelf niet bij bent. Wilt u een medehuurder aanwijzen? Vink dan op het formulier klant worden het vakje aan onder “Wilt u een medehuurder toevoegen” en vul de gegevens van de medehuurder in.

Kan ik iemand machtigen om mijn safeloket te bezoeken?

Ja, u kunt een volmacht afgeven. De gemachtigde kan dan het safeloket bezoeken met uw sleutels, ook als u er zelf niet bij bent. Een gemachtigde is echter geen medehuurder. Mocht u of uw medehuurder komen te overlijden, komen alle volmachten te vervallen.

Wat gebeurt er als ik kom te overlijden?

Uw safeloket blijft toegankelijk voor uw medehuurder. Eventuele volmachten komen te vervallen. Ook kunnen uw erfgenamen op vertoon van een verklaring van erfrecht toegang krijgen tot uw safeloket.

Zijn er naast de huurprijs nog bijkomende kosten?

U betaalt eenmalig € 100,- borg per safeloket voor de sleutels en het slot. Als u bij het beëindigen van de huurovereenkomst alle sleutels weer inlevert en er geen betalingen openstaan, wordt de borg direct aan u teruggestort.

Op welke dagen kan ik mijn safeloket bezoeken?

U kunt uw safeloket gratis en onbeperkt bezoeken op onze vaste kluisdagen van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur en van 13:30 tot 16:30 uur kunt u zonder afspraak uw kluisje bezoeken.Kan ik mijn safeloket ook buiten de vaste kluisdagen bezoeken?

Hoeveel tijd heb ik bij een bezoek aan mijn safeloket?

In de meeste gevallen kunt u in alle rust uw safeloket bezoeken. Om uw privacy te waarborgen, heeft slechts één huurder tegelijk toegang tot de kluis. Daarom kunnen we u vragen om uw bezoek te beperken tot 10 minuten. Voor de meeste bezoeken is dat ruim voldoende.Heeft u toch meer tijd nodig? Laat het dan weten aan een van onze medewerkers. De lade in uw safeloket is namelijk uitneembaar. Wij begeleiden u dan naar een afgesloten ruimte, waar u in alle rust uw safeloket kunt inrichten. Daarna begeleidt een van onze medewerkers u weer terug naar de kluis, waar u de lade weer veilig in uw safeloket kunt opbergen.

Tot welk bedrag is mijn safeloket verzekerd?

De inhoud van uw safeloket is standaard tot €50.000,- verzekerd. De dekking geldt per safeloket. Het is dus ook mogelijk om extra safeloketten te huren voor een hogere dekking. U spreidt dan uw kostbaarheden over meerdere safeloketten.

Hoe toon ik aan wat er in mijn safeloket ligt, in het geval de inhoud verloren gaat?

U dient zelf aannemelijk te maken welke goederen verloren zijn gegaan. Deze voorwaarden zijn vergelijkbaar met die van banken en schadeverzekeraars. Ook dan dient u door middel van bijvoorbeeld foto’s, facturen of taxatierapporten aan te tonen welke kostbaarheden verloren zijn gegaan.

Wanneer wordt de huur geïncasseerd?

Jaarlijks, ongeveer één tot twee weken voor de dag waarop uw contract is ingegaan.

Wanneer wordt de borg geïncasseerd?

De betaling van de borg vindt eenmalig plaats op hetzelfde moment als de eerste incasso van de jaarlijkse huur.

Wat is de opzegtermijn?

De opzegtermijn is 4 weken voor de einddatum van het contract.

Hoe weet ik dat mijn safeloket veilig is?

Uw safeloket bevindt zich in een zwaar beveiligde kluis , die voldoet aan de strenge eisen van veiligheidscategorie 4+. Dit is de hoogste beveiligingscategorie in Nederland. Dit betekent dat de kluis onder meer uitstekend beschermd is tegen brand en diefstal en 24/7 wordt gemonitord.

Hoe gaat De Zeeuwsche Kluis om met mijn persoonlijke gegevens?

Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. De Zeeuwsche Kluis houdt zich daarbij strikt aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Hoe wordt de continuïteit van De Zeeuwsche Kluis gewaarborgd?

Stichting de Zeeuwsche Kluis heeft tot doel om de onafhankelijkheid van De Zeeuwsche Kluis te waarborgen en de belangen van onze klanten te behartigen.

Wat gebeurt er met mijn eigendommen als De Zeeuwsche Kluis failliet gaat?

U blijft te allen tijde juridisch en economisch eigenaar van uw eigendommen.

Heeft u een andere vraag?

Start typing and press Enter to search